INFORMACE K POVINNOSTI OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ V ŠJ  PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY OD 13.12.2014

 

Alergeny.doc (12288)

 

 

Informace pro rodiče k platbě stravného

Platbu za stravu je možné hradit bezhotovostně na bankovní účet školy ( 181986576/0300 ) nebo poštovní poukázkou typu A.

Při platbě je nutné vždy uvést variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka.

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte na čísle 773 228 247 nejpozději do 7.30h.

Ceny obědů a doplňkového jídla podle  Vyhlášky č.107/2005 Sb o školním stravování, platné od 1.9.2015

  Žáci ZŠ  7 – 10 let : 18,- Kč

  Žáci ZŠ 11 – 14 let: 21,- Kč

  Žáci ZŠ 15 a více let : 25,- Kč

  Dospělí strávníci ( zaměstnanci + bývalí zaměstnanci PO ) : 25,- Kč

  Cizí strávníci : 51 ,- Kč

 

  MŠ do 6 let: 29,- Kč ( RSV 7,- Kč + O 15,- Kč + OSV 7,- Kč )

  MŠ 7 letí : 32,- Kč ( RSV 7,- Kč + O 18,- Kč + OSV 7,- Kč )

 

Vnitřní řád ŠJ.doc (31744)