Přijímání žáků

 

Seznam  rozhodnutí  o přijetí  žáků  k předškolnímu vzdělání  pod  přidělenými  registračními  čísly :