Přijímání žáků

 

Seznam  rozhodnutí  o přijetí  žáků  k předškolnímu vzdělání  pod  přidělenými  registračními  čísly :

čj. 30 / 2017   12.5.

čj. 31 / 2017   12.5.

čj. 32 / 2017   12.5.

čj. 33 / 2017   12.5.

čj. 35 / 2017   12.5.

čj. 36 / 2017   12.5.

čj. 37 / 2017   12.5.

čj. 38 / 2017   12.5.