Kalendář akcí

Akce květen - červen

28.04.2014 15:01
2.5. - sportovní den v Morkovicích / 7. - 9. roč. /; 9.5. - ředitelské volno; 11.5. - Den matek; 13.5. - zápis dětí do ZUŠ; 19.5. - výchovný koncert v Morkovicích / 1. - 3. roč.  /; 21.5. - školní výlet do Moravského krasu / 1. - 7. roč. /; 27.5. - Hvězdárna Brno / 9. roč. /; 28.5. - Slovácké...

Akce březen - duben

12.03.2014 20:48
10.3.- V říši loutek- Muzeum KM / 4. + 5. roč./; 11.3. - Hasík / 2. + 6. roč. /; 18.3. - volejbal v Holešově / starší žáci /; 23.3. - dětský karneval; 27.3. - divadlo Zlín; výuka plavání - začátek / žáci 3. + 4. roč. /; volejbal v Holešově / mladší žáci /; PIS - besedy pro žáky / 2., 5. + 8. roč....

Akce leden - únor

07.01.2014 18:28
16.1. - třídní schůzky rodičů; 22.1. - pedagogická rada; 23.1. - Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků / 15.30 h. /; 29.1. - zápis žáků do 1. ročníku; 5.2. - halová kopaná v Morkovicích / výběr žáků /; 13.2. - divadlo Zlín / výběr žáků /;  9.2. - 14.2. -  lyžařský výcvikový kurz /...

Akce listopad - prosinec

31.10.2013 18:08
5.11.- minikopaná v Kroměříži / starší žáci /; 6.11. - Knihovna Kroměřížska / 9. ročník /; 7.11. - florbal Morkovice / starší žáci /; 7.11. - třídní schůzky rodičů;.18.11. - Slovácké divadlo v Uherském Hradišti / 8. ročník /; 21.11. - divadlo Zlín / 9. roč. /; 4.12. - adventní dílny / všichni /;...

Akce září - říjen

05.09.2013 20:55
11.9. - dopravní hřiště KM / žáci 4.roč. /; 12.9. v 15.00 h. - plenární schůze OSR / všichni rodiče - potřebné informace ; účast důležitá /; 3.10. - dějepisná exkurze do Prahy / žáci 4. + 5. roč. /; 17.10. - Osvětim / 9. roč. /; 22.10. - Úřad práce - možnosti dalšího studia žáků 9. ročníků

Akce květen-červen

22.04.2013 20:30
6.5. - koncert ZUŠ v Morkovicích + Hasík / všichni /; 7.5. - Den Země / celá škola /; 15.5. - beseda v Knihovně Kroměřížska / 4. + 5. roč. /; 21.5. - školní výlet do Milotic a Hodonína ; 23.5. - čtyřboj satrších žáků- Holešov / výběr - 2.st. /;  29.5. - beseda v Knihovně Kroměřížska / 7. roč....

Akce březen - duben

04.03.2013 20:13
5.3. - beseda s RNDr. Růženou Gregorovou - Fosílie Litenčicka / 2. stupeň /; 9.3. - dětský karneval; 13.3. - volejbal v Holešově / starší žáci /;  14.3. - Policejní informační služba - blok besed / 2. , 5. , 8. roč. /; 18.3. - Hasík / 2. + 6. roč. /;   21.3. - divadlo Zlín - Palubní...

Akce leden - únor

14.01.2013 18:13
8.1. - třídní schůzky ; 10.1.- divadlo Zlín - Starci na chmelu / 7. + 9. roč.  - výběr / ; 17.1. - halová kopaná v Morkovicích / 2. st. - výběr /; 30.1. - krajské kolo v šachu / Zlín - vybraní žáci /; 31.1. - olympiáda v AJ / žáci 2. st. /; 1.2. - pololetní volno ; 8.2. - biologická olympiáda...

Akce listopad - prosinec

22.10.2012 19:53
1.11. - Městské divadlo Zlín / 2. stupeň /; 8.11. - florbal / výběr chlapců 2. st. /;  9.11. - Den otevřených dveří / oslava 50 let založení budovy ZŠ /; 13.11. - třídní schůzky ; 14.11. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 8. + 9. roč. /;15.11. - návštěva Úřadu práce v KM / žáci 9. roč. -...

Akce září - říjen

04.09.2012 19:38
3.9. - zahájení školního roku; 13.9. - plenární schůze OSR / všichni rodiče / ; 14.9. - turistickosportovní dopoledne / 4. + 5. roč. /; 19.9. - soutěž v technických dovednostech / 2.st. - výběr / ; 4.10. - přespolní běh / 2. st. - výběr / ; 10.10. - dějepisná exkurze do Prahy / 4. + 5. roč. /;...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>