Kalendář akcí

Akce září - říjen

05.09.2013 20:55
11.9. - dopravní hřiště KM / žáci 4.roč. /; 12.9. v 15.00 h. - plenární schůze OSR / všichni rodiče - potřebné informace ; účast důležitá /; 3.10. - dějepisná exkurze do Prahy / žáci 4. + 5. roč. /; 17.10. - Osvětim / 9. roč. /; 22.10. - Úřad práce - možnosti dalšího studia žáků 9. ročníků

Akce květen-červen

22.04.2013 20:30
6.5. - koncert ZUŠ v Morkovicích + Hasík / všichni /; 7.5. - Den Země / celá škola /; 15.5. - beseda v Knihovně Kroměřížska / 4. + 5. roč. /; 21.5. - školní výlet do Milotic a Hodonína ; 23.5. - čtyřboj satrších žáků- Holešov / výběr - 2.st. /;  29.5. - beseda v Knihovně Kroměřížska / 7. roč....

Akce březen - duben

04.03.2013 20:13
5.3. - beseda s RNDr. Růženou Gregorovou - Fosílie Litenčicka / 2. stupeň /; 9.3. - dětský karneval; 13.3. - volejbal v Holešově / starší žáci /;  14.3. - Policejní informační služba - blok besed / 2. , 5. , 8. roč. /; 18.3. - Hasík / 2. + 6. roč. /;   21.3. - divadlo Zlín - Palubní...

Akce leden - únor

14.01.2013 18:13
8.1. - třídní schůzky ; 10.1.- divadlo Zlín - Starci na chmelu / 7. + 9. roč.  - výběr / ; 17.1. - halová kopaná v Morkovicích / 2. st. - výběr /; 30.1. - krajské kolo v šachu / Zlín - vybraní žáci /; 31.1. - olympiáda v AJ / žáci 2. st. /; 1.2. - pololetní volno ; 8.2. - biologická olympiáda...

Akce listopad - prosinec

22.10.2012 19:53
1.11. - Městské divadlo Zlín / 2. stupeň /; 8.11. - florbal / výběr chlapců 2. st. /;  9.11. - Den otevřených dveří / oslava 50 let založení budovy ZŠ /; 13.11. - třídní schůzky ; 14.11. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 8. + 9. roč. /;15.11. - návštěva Úřadu práce v KM / žáci 9. roč. -...

Akce září - říjen

04.09.2012 19:38
3.9. - zahájení školního roku; 13.9. - plenární schůze OSR / všichni rodiče / ; 14.9. - turistickosportovní dopoledne / 4. + 5. roč. /; 19.9. - soutěž v technických dovednostech / 2.st. - výběr / ; 4.10. - přespolní běh / 2. st. - výběr / ; 10.10. - dějepisná exkurze do Prahy / 4. + 5. roč. /;...

Akce květen - červen

18.04.2012 21:12
7.5.- ředitelské volno ú všechny ročníky /; 10.5. - návštěva Muzea Kroměřížska / 6. + 7. roč. /;10.5. - Městské divadlo Zlín - Škola základ života / 8. + 9. roč. /; 16.5. - společné fotografování tříd / dle počasí /; 17.5. - návštěva Muzea KM / 8. + 9. roč. /; 23.5. - program Hasík - závěrečná...

Akce březen - duben

27.02.2012 17:41
6.3. - Dr. Emil Holub, africký cestovatel- exkurze v muzeu KM / 2. stupeň /; 8.3. - zájezd do Městského divadla ve Zlíně / 7.+ 8. roč. /; 19.3. - zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti / 2. st. /; 30.3. - besedy pro žáky KŘ Policie Zlínského kraje - témata dle ročníků : Policista je náš...

Akce leden - únor

15.01.2012 16:31
16.1. - třídní schůzky rodičů; 18.1. - pedagogická rada; 22.1. - 27.1. - lyžařský výcvikový kurz žáků 2. stupně; 1.2. - zápis dětí do 1. ročníku ZŠ ; 3.2. - pololetní volno ; 14.2. - krajské kolo šachové soutěže žáků 1. stupně / Vsetín / ; 20.2. - 24.2. - jarní prázdniny; 29.2. - školní kolo...

Akce - prosinec

29.11.2011 20:57
5.12. - Vánoční dílny - Muzeum Kroměřížska / 2. + 4. roč. / ; 6.12. - Okresní kolo Přeboru škol v šachu / 1.+ 2. st. - Kroměříž; /;   7.12. ve 14 h. - Mikulášská besídka + vánoční dílny / všichni - rodiče + děti /; 12.12. - recitační soutěž / 1.st. / ; 22.12. - vánoční besídka
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>