Kontaktní údaje školy

ředitel školy: Mgr. Pavel Krejčiřík, tel: 775 724 485, 571 165 581, reditel@zslitencice.cz

stat. zást. ředitele školy: Mgr. Liběna Příhodová, prihodovazs@seznam.cz

metodik prevence: Ing. Jitka Smažinková, smazinkovazs@seznam.cz  ( konzultace dle domluvy)

školní psycholog: Mgr. Michaela Pličková, psychologlitencice@seznam.cz  ( konzultace dle domluvy)                              

vedoucí jídelny: Hana Kurucová, tel: 773 228 247    hana.kurucova@gmail.com             

vedoucí učitelka MŠ: Pavlína Valachová, tel. 777 221 940, 571 165 583, mslitencice@seznam.cz

pověřenec GDPR: Renata Bednářová, tel. 774 420 755, renata.bednarova@sms-sluzby.cz

 

Další zaměstnanci školy :

Mgr. Marie Michalíková - 1. stupeň       michalikovazs@seznam.cz

Lenka Zahradníková - 1. st.                  zahradnikovazs@seznam.cz

Mgr. Lenka Velnerová  - 1.st.               velnerovazs@seznam.cz

Jiří Švec - 2. st.                                  svecjzs@seznam.cz

Ing. Martina Mlčochová - 2. st.             mlcochovazs@seznam.cz

Mgr. Radomíra Kořenková - 2. st.         korenkovazs@seznam.cz

Mgr. Radek Strnadel - učitel 2. st.

Mgr. Vít Krejčiřík - učitel 2. st.              vitkrejcirik@centrum.cz

Iveta Deverová - asistentka pedagoga, účetní       deverovazs@seznam.cz

Renata Krejčiříková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD       krejcirikovazs@seznam.cz

Mgr. Milada Vymazalová - 2.st.

 

Žaneta Kalivodová - učitelka  MŠ 

Monika Kytlicová - učitelka MŠ

Vladana Nezdařilová - asistentka pedagoga MŠ

Antonie Valníčková - školní asistentka  MŠ

 

Správní zaměstanci :

Anna Hladká  - uklizečka

Jana Soukupová - uklízečka

Marie Parolková - hlavní kuchařka

Vladislava Svobodová - pomocná kuchařka

Hana Kurucová - vedoucí ŠJ, vychovatelka ŠD    kurucovazs@seznam.cz