Kontaktní údaje školy

 

ředitel školy: Mgr. Pavel Krejčiřík, tel: 571 165 581, 775 724 485

 

statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Liběna Příhodová, tel: 571 165 581, 775 724 485    

                   prihodovazs@seznam.cz

 

metodik prevence: Ing. Jitka Smažinková, smazinkovazs@seznam.cz

                                 ( konzultace dle domluvy)

 

vedoucí jídelny: Hana Kurucová, tel: 773 228 247    hana.kurucova@gmail.com

                 

Vedoucí učitelka MŠ: Pavlína Valachová, tel. 571 165 583, 777 221 940

 

Další zaměstnanci školy :

Mgr. Marie Michalíková - 1. stupeň       michalikovazs@seznam.cz

Lenka Zahradníková - 1. st.                 zahradnikovazs@seznam.cz

Mgr. Lenka Velnerová  - 1.st.               velnerovazs@seznam.cz

Ing. Jitka Smažinková - 2. st.               smazinkovazs@seznam.cz

Jiří Švec - 2. st.                                  svecjzs@seznam.cz

Ing. Martina Mlčochová - 2. st.             mlcochovazs@seznam.cz

Mgr. Radomíra Kořenková - 2. st.         korenkovazs@seznam.cz

Mgr. Petr Krejčiřík - 2.st.                     petakrejcirik@seznam.cz

Mgr. Radek Strnadel - učitel 2. st.

Mgr. Vít Krejčiřík - učitel 2. st.              vitkrejcirik@centrum.cz

Iveta Deverová - asistentka pedagoga, účetní       deverovazs@seznam.cz

Vladana Nezdařilová - asistentka pedagoga                    

Renata Krejčiříková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD       krejcirikovazs@seznam.cz

Žaneta Kalivodová - učitelka v MŠ 

Monika Kytlicová - učitelka MŠ

Správní zaměstanci :

Anna Hladká  - uklizečka

Jana Soukupová - uklízečka

Marie Parolková - hlavní kuchařka

Vladislava Svobodová - pomocná kuchařka

Hana Kurucová - vedoucí ŠJ, vychovatelka ŠD    kurucovazs@seznam.cz