Organizace dne v mateřské škole

 

6:30 - 10:00 hodin                - spontánní hry a činnosti, řízené činnosti dětí

8:45 - 9:15 hodin                  - průběžná svačina, podávání ovoce a zeleniny

10:00 - 11:45 hodin              - pobyt venku

11:45 - 12:30 hodin              - oběd, čištění zubů

 

12:30 - 14:30 hodin              - poslech četby, odpočinek, klidné činnosti nespících dětí

14:30 - 15:00 hodin              - odpolední svačina

15:00 - 16:00 hodin              - odpolední činnosti dětí