Spolupráce s ostatními subjekty

 1. Spolupráce s obecním úřadem Litenčice     

- vystoupení dětí na vánočním veřejném zasedání

- rozhlasové relace v obci:

- na Mikuláše

- na Vánoce

     - na Velikonoce

     - ke Dni matek

     - výzdoba vývěsní skříňky na náměstí výtvarnými pracemi dětí

 

Vedoucí učitelka bude obecní úřad pravidelně informovat o práci školy

 

 1. Spolupráce se základní školou Litenčice

společné akce MŠ a ZŠ:

 • karneval pro děti leden, únor

 • společná návštěva kulturních akcí dle nabídek

 

spolupráce s 1. třídou ZŠ:

- módní přehlídka s aktovkami první týden v září

- společná vycházka do přírody- září

- sportovní hry na víceúčelovém hřišti - duben

- kreslení na chodníku- květen

- návštěva 1. třídy s budoucími prvňáčky- červen

vzájemné hospitace učitelek MŠ a ZŠ průběžně

 

 1. Spolupráce se Základní uměleckou školou Zdounky

- výchovné koncerty žáků a učitelů ZUŠ pro děti prosinec, červen

 

 1. Spolupráce se Základní uměleckou školou Morkovice dle nabídky

- využijeme všech nabídek školy

 

 

5. Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kroměříži

 • vyšetření dětí

 • posuzování školní zralosti dětí dle potřeby

 • poradenská činnost

 

6. Spolupráce se SPC pro děti s vadami řeči Brno, pobočka Kroměříž

 • depistáž a diagnostika dětí září, říjen

 • poradenská činnost dle potřeby

 7. Spolupráce s místní knihovnou v Litenčicích

- návštěva knihovny s prohlídkou dětských knih březen