Spolupráce s rodiči

 

1. Individuální rozhovory s rodiči týkající se spolupráce                                 průběžně

 

 

2. Propagace školy na veřejnosti:

 • Den otevřených dveří v MŠ                                                                  březen

 • ukázky výchovné práce s dětmi                                                            průběžně

 • nástěnky a výstavky prací dětí                                                              průběžně

 • výstavky v MŠ: - ovoce a zelenina z naší zahrádky                                  září

 • - moje oblíbená kniha                                                                         březen

 • - výtvarné a rukodělné práce dětí                                                         červen

 

3. Společné akce školy a rodiny:

 

 • zdobení tykví, práce s přírodninami – říjen

 • zdobení mikulášských perníčků – listopad

 • Mikulášská nebo Vánoční besídka – prosinec

 • karnevalové vystoupení -únor

 • Den otevřených dveří - březen

 • Jarní tvoření - březen

 • Svátek matek (popř. Den rodin) – besídka – květen

 • oslava Dne dětí spojená s vyhodnocením sběru starého papíru – červen

 • rozloučení s předškoláky a jejich rodiči – červen

 

 

 1. Vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost:

 • - Mikulášské posezení  / popř. Vánoční posezení/                                   prosinec
 • - na veřejném zasedání Městyse Litenčice                                              prosine
 •  - karnevalové vystoupení                                                                    únor
 • - oslava Svátku matek, popř. Den rodin                                                                    květen

 

 

 

 1. Pomoc rodičů škole:

 • drobné opravy hraček

 • šití a pletení oblečků na panenky

 • ovoce a zelenina pro děti na svačinku

 • sponzorské dary od zaměstnavatelů

 • kopírování pracovních listů a omalovánek pro děti

 

 1. Zapojení do sběru odpadových surovin:

 • sběr papíru