Akce březen - duben

27.02.2012 17:41

6.3. - Dr. Emil Holub, africký cestovatel- exkurze v muzeu KM / 2. stupeň /; 8.3. - zájezd do Městského divadla ve Zlíně / 7.+ 8. roč. /; 19.3. - zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti / 2. st. /; 30.3. - besedy pro žáky KŘ Policie Zlínského kraje - témata dle ročníků : Policista je náš kamarád, Bezpečné chování, Trestná činnost mládeže páchaná na mládeži ; 26.3. - Hasík ; 28.3. - volejbal v Holešově / 2. stupeň /; 4.4. - návštěva v Knihovně Kroměřížska

 / 4.+ 5. roč. /; 6.4. - 9.4. - velikonoční prázdniny; 12.4. - začátek výuky plavání / 3.+ 4. roč. / ; 17.4. - Mc Donald Cup - okrskové kolo v Morkovicích / žáci 1. stupně /; 25.4. - Hasík - pokračování vých. programu / 2. + 6. roč. / ; 25.4.- výchovný koncert v Morkovicích + návštěva košíkářského muzea / 1. st. /; 30.4. - Den Země / všechny ročníky /