Akce březen - duben

04.03.2013 20:13

5.3. - beseda s RNDr. Růženou Gregorovou - Fosílie Litenčicka / 2. stupeň /; 9.3. - dětský karneval; 13.3. - volejbal v Holešově / starší žáci /;  14.3. - Policejní informační služba - blok besed / 2. , 5. , 8. roč. /; 18.3. - Hasík / 2. + 6. roč. /;   21.3. - divadlo Zlín - Palubní deník Hanzelky a Zikmunda / 2. st. - výběr /; 22.3. - Muzikoterapie / 1.st. /; 26.3. - vystoupení dramatického kroužku Amina - Velikonoce / 1. + 2. st. /; 27.3. - lyžování na Stupavě / 1. + 2. st. - výběr /;27.3. - okresní kolo v biologické olympiádě - Zdounky; 28.3. - 1.4. - velikonoční volno ; 10.4. - volejbal v Holešově / mladší žáci /; 16.4. - třídní schůzky ; 17.4. - Hasík / 2. + 6. roč. /; 18.4. - výuka plavání / 3. + 4. roč. /; 19.4. - dopravní hřiště v KM / 4. roč. /; 25.4. - Planetárium Brno / 9.roč. /