Akce květen - červen

28.04.2014 15:01

2.5. - sportovní den v Morkovicích / 7. - 9. roč. /; 9.5. - ředitelské volno; 11.5. - Den matek; 13.5. - zápis dětí do ZUŠ; 19.5. - výchovný koncert v Morkovicích / 1. - 3. roč.  /; 21.5. - školní výlet do Moravského krasu / 1. - 7. roč. /; 27.5. - Hvězdárna Brno / 9. roč. /; 28.5. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 9. roč. /; 3.6. - Den dětí / všichni /; 5.6. - nocování se zumbou; 11.6. - muzikál / všichni žáci /; 12.6. - Hasík v Morkovicích / 2. + 6. roč. /; 13.6. - dějepisná exkurze do Budapešti / výběr žáků /; 19.6. - výšlap na Brdo / 2. stupeň /; 20.6. - projektový den Mimořádné události + cvičný požární poplach / celá škola /; 23.6. - minitriatlon v Morkovicích / výběr žáků /; 23.6. - výchovný koncert v Kroměříži / 1. - 3. roč. /