Akce květen - červen

04.05.2015 19:59

11.5. - výchovný koncert v Morkovicích / žáci 1.st. /, dopravní hřiště / 4. roč. /, besedy pro žáky 2. st. - K centrum; 13.5. - návštěva archívu /7. +  8. roč. /;19.5. - OVOV / výběr žáků 2. st. /; 20.5. - Zámek Kroměříž, Květná zahrada / 2.st. /; 25.5. - focení žáků / všichni /; 26.5. - školní výlet - Baťův kanál ;29.5.- Den dětí;  2.6. -  focení žáků; 9.6. - školní výlet MŠ a 1. ročníku - Kopeček u Olomouce ;10.6. - Hasík v Morkovicích / 2. + 6. roč. /; 16.6. - exkurze do města Melk v Rakousku; Floria Kroměříž - zátěžové a hlukové testy v areálu; 18.6. - Slovácké divadlo / výběr žáků 2.st. /; 18.6. - nocování se zumbou /; 23.6. - Morava vypravuje - hudební program pro žáky 1. - 7. roč.; 26.6. - závěr školního roku