Akce listopad - prosinec

22.10.2012 19:53

1.11. - Městské divadlo Zlín / 2. stupeň /; 8.11. - florbal / výběr chlapců 2. st. /;  9.11. - Den otevřených dveří / oslava 50 let založení budovy ZŠ /; 13.11. - třídní schůzky ; 14.11. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 8. + 9. roč. /;15.11. - návštěva Úřadu práce v KM / žáci 9. roč. - volba dalšího studia /;  22. 11. - dějepisný zájezd do Slavkova / 2. stupeň /; 5.12. - muzeum KM - vánoční tradice / 2. - 5. roč. /; 7.12. - šachový turnaj družstev / 1. + 2. st. - vybraní žáci /; 12.12. - adventní dílny / celá škola + rodiče /; 21.12. - školní vánoční besídka / celá škola + rodiče /