Akce březen - duben

02.03.2018 10:44

13.3. Volejbal hoši a dívky starší, okresní kolo v Holešově, 25.3. Dětský karneval, 27.3. Exkurze do Prahy pro žáky 4. ročníku, 29.3. Velikonoční prázdniny; 13.4. - PIS / 2., 5., 8. roč. /; 30.4. - sférické kino / všichni /