Akce září - říjen

03.09.2014 18:37

1.9. - slavnostní zahájení školního roku; 3.9. - loutkové představení v MŠ / 1. + 2. roč. /; 9.9. - plenární schůze OSR v 15.00 h. / všichni rodiče /; 22.10. - vlastivědná exkurze do Prahy / 4. roč. /; ; 2.10. - zájezd do Olomouce - výstava Flora / 1. - 6. roč. /; 13.10. - dopravní hřiště / 4. roč. /; 16.10. - divadlo Zlín

/ My fair lady; 8. + 9. roč. /; 16.10. - minikopaná v KM / chlapci 2. st. /; 21.10. - Úřad práce pro 9. roč. / výběr SŠ, SOU /; 22.10. - halová kopaná / chlapci 2. st. /; 24.10. - Recyklohraní hrou / všechny ročníky /