Akce září - říjen

13.09.2015 16:40

8.9. - plenární schůze Spolku při ZŠ a MŠ / OSR / + třídní schůzky rodičů; 14.9. - cyklovýlet / 6. + 7. roč. /; 5.10. - dějepisná exkurze do Osvětimi / 9. roč. /; 13.10. - Úřad práce - volba povolání / 9. roč. /; 15.10. - Divadlo Zlín / 7.roč. /; 15.10. - divadlo v MŠ / 1. + 2. roč. / 23.10. - dopravní hřiště / 4. roč. /