Akce září - říjen

29.09.2016 19:49

7.9. - plenární schůze Spolku při ZŠ Litenčice; 6.10. - divadlo Zlín / Bio ráj /; 7.10. - program Škola Zdravé pětky / 1.st. / a Párty se Zdravou pětkou / 2. st. /; 13.10. - dopravní hřiště KM / 4. roč. /; 19.10. - exkurze do Prahy / 4. roč. /; 18.10. - Úřad práce KM - volba povolání / 9. roč. /; 31.10. - PIS / 2., 5., 8.roč. /