Akce září - říjen

04.09.2012 19:38

3.9. - zahájení školního roku; 13.9. - plenární schůze OSR / všichni rodiče / ; 14.9. - turistickosportovní dopoledne / 4. + 5. roč. /; 19.9. - soutěž v technických dovednostech / 2.st. - výběr / ; 4.10. - přespolní běh / 2. st. - výběr / ; 10.10. - dějepisná exkurze do Prahy / 4. + 5. roč. /; 25. 10. - 26.10. - podzimní prázdniny