Besedy s policistkou

19.03.2013 17:23

Ve čtvrtek 14. března naši školu již tradičně navštívila preventistka PIS Kroměříž Ing. Barbora Balášová.  V průběhu dopoledne realizovala preventivní programy s žáky vybraných tříd. Diskutovala s nimi na tato témata: 2. třída – Policista je náš kamarád; 5. třída - Bezpečné chování a na závěr 8. třída - Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. Tyto programy jsou policisty realizovány po domluvě s metodičkou prevence školy již tradičně, a to v rámci plnění cílů a úkolů Minimálního preventivního programu naší školy.