Besedy - Středisko výchovné péče

24.03.2015 19:18

V pátek nás ve škole navštívily pracovnice SVP Kroměříž paní Chytilová a paní Pížová. Naše žáky od 4. až do 9. ročníku seznámily postupně ve třech blocích s problematikou šikany, bezpečného užívání internetu a s tématem rasismu a xenofobie. Diskuze s žáky probíhala ke spokojenosti obou stran, žáci získali informace o daných tématech a rovněž mohli klást své dotazy k dané problematice. Tyto přednášky jsou realizovány v rámci plnění cílů Minimálního preventivního plánu ZŠ Litenčice pro tento školní rok. V polovině dubna proběhne ještě jedno setkání s pracovnicemi SVP, a to s našimi nejmenšími, tj. dětmi z 1., 2. a 3. ročníku.