Biologická olympiáda

07.02.2013 21:26

Ve čtvrtek 7. února na naší škole proběhlo školní kolo biologické olympiády. Tématem letošního ročníku byl „Ekosystém rybník“.  Chřipková epidemie bohužel způsobila to, že se ho z původně vybraného většího počtu žáků zúčastnilo pouze  šest: Věra Adamčíková, Aneta Mischeková a Martin Měrka ze 7. ročníku, zástupce osmáků Petr Valach a deváťáci Kristýna Hrabalová a Martin Večerka.

Nejprve přítomné soutěžící prověřil test, kde využili své znalosti získané z předchozí přípravy s paní učitelkou přírodopisu. Poté následovalo praktické poznávání třiceti druhů vybraných přírodnin – rostlin i živočichů. Posledním, a pro žáky pravděpodobně nejzajímavějším úkolem,  bylo mikroskopické pozorování vodních organismů. Všichni soutěžící splnili dané úkoly se ctí.

Tímto bych chtěla všem přítomným soutěžícím poděkovat za účast. Postupujícím do okresního kola přejeme všichni hodně štěstí!!!!