Budapešť - dějepisná exkurze

17.06.2014 20:27

V pátek 13. června jsme se s žáky druhého stupně naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Budapešti. Odjezd do 400 km vzdáleného hlavního města Maďarska byl stanoven na 4:30, což byl pro mnohé z nás velmi neobvyklý ranní čas, a tak jsme ještě část  cesty autobusem úspěšně pospávali. Po pěti hodinách, včetně provozních přestávek, jsme vystoupili v centru maďarské metropole. Budapešť má 1,6 milionu obyvatel a je historicky rozdělená na dvě části, Budín a Pešť, které spojují mosty přes řeku Dunaj. Během našeho výletu jsme zblízka zahlédli významné architektonické památky: most Alžbětin, Petőfiho, most Františka Josefa I. a několikrát jsme přejeli Řetězový most.

Už před příjezdem do města jsme se dozvěděli o jedné z národních pověstí o ptáku Turulovi, jehož sochu jsme viděli na návrší před Budapeští. Je nejen zajímavým mytologickým tvorem, ale též maďarským národním symbolem. Podle pověsti jeho syn Álmos posbíral sedm kmenů Maďarů sídlících na dalekém východě a zavedl je do jejich nové vlasti – na území dnešního Maďarska.

Naší první zastávkou byl Budínský vrch. Mohli jsme obdivovat výjimečnou architekturu Královského paláce s tureckými prvky, Matyášovu fontánu s velkolepým sousoším znázorňujícím nešťastnou lásku krále Matyáše Korvína a neznámé Heleny, a mimo jiné vyhlídku Rybářská bašta, odkud se nám otevíral krásný pohled na Pešť.

Následovala prohlídka nové, moderní části Budapešti, pocházející teprve z 19. století! V pešťské části za řekou Dunajem jsme zhlédli Náměstí hrdinů a dozvěděli se mnoho zajímavých historických údajů o čtrnácti nejvýznamnějších osobnostech maďarských dějin. Navštívili jsme park s kopiemi hradů a dalších budov, které si architekti ,,přenesli“ ze vzdálených míst zaniklého Uherského království do svého hlavního města. Někteří žáci se vyfotili se sochou Anonyma – mnicha, který spravoval finance uherským králům, a o jehož soše se traduje, že kdo se dotkne vyobrazené knihy, získá mnichovu matematickou moudrost.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli budapešťským metrem – žlutou linkou, která je nejstarší podzemní dráhou v Evropě – na ulici s obchůdky a tržištěm, abychom si za maďarské peníze forinty koupili něco na památku. Na výletě nám přálo krásné počasí, mnozí se vrátili opálení od jižního sluníčka. Na Budapešť budeme rádi vzpomínat a těšíme se na další cestu za poznáním evropských památek.