Den Země

03.05.2012 16:52

Stejně jako v loňském roce, tak i letos na naší škole proběhl Den Země. Tentokráte o něco později, 30.4., ale o to se zvládlo více aktivit. Děti na prvním stupni přišly v předem domluvených barvách oděvů / 1. roč. - modrá, 2. - červená, 3. - zelená /, namalovaly a napsaly přání Zemi na svůj zelený strom, zahrály si ekologickou hru, starší děti se dozvěděly informace o třídění odpadů a využití bio paliv a jiné zajímavé poznatky. Podařilo se udělat velké množství práce nejen na školní zahradě, ale i v nejbližším okolí školy, provést úklid obce, odvozit starý papír, ale také například vysadit mladé stromky v blízkosti hřiště. Počasí nám přálo, takže nám nic nebránilo v našem bohulibém počínání. Jen sluníčko hřálo trochu víc, než by si možná někdo přál.