Den Země

12.05.2013 10:06

S mírným zpožděním oproti oficiálnímu termínu oslav Dne Země jsme si připomněli tento den i na naší škole. Jeho ústředním tématem byla recyklace elektrozařízení. Ihned ráno se žáci s tímto problémem seznámili díky propagačnímu videu z projektu Recyklohraní. Poté si jednotlivé ročníky se svými třídními učiteli ve svých třídách prověřili své znalosti za pomoci pracovních listů EKOABECEDY.

Následovala praktická část Dne Země - tou bylo zvelebení okolí naší školy. Žáci hrabali trávu, prostříhávali živý plot a dřeviny, pracovali na školní zahradě, sbírali papíry po obci a ti nejzdatnější pomáhali obecním zaměstnancům při dláždění přístřešku na hřišti u školy.

I když nás chvíli trápil déšť, všechny úkoly, které jsme si stanovili, jsme zvládli splnit bez problémů.