Dr. Emil Holub, africký cestoval

06.03.2012 19:52

V letošním roce uběhlo 110 let od smrti této významné osobnosti české vědy. Muzeum Kroměřížska uspořádalo při této příležitosti výstavu věnovanou životu a vědecké činnosti Dr. Emila Holuba. V úterý 6. 3. 2012 navštívili žáci 6. až 9. ročníku naší školy tuto výstavu. S expozicí nás seznámila lektorka muzea, vyslechli jsme si její odborný výklad, upozornila nás na některé zajímavosti a mohli jsme jí klást všetečné dotazy. Obdivovali jsme Holubovy kresby a sbírky z cest po Africe, např. kůže geparda a lvice, lebky buvolů, vycpaniny ptáků a opic, poprsí antilop a impal, želví krunýře, lastury. Vystaveny byly také autentické předměty , zbraně domorodců – šípy, oštěpy, sekery, dále bubny, nádoby na obilí a také Holubovy osobní věci, včetně jeho cestovatelského klobouku. Také nás zaujala africká domorodá chýše, interaktivní mapa Afriky a puzzle. Jako bonus si někteří žáci vyrobili africký šperk.