Ekologická vlajka - Recyklohraní

30.04.2013 21:06

Ekologická vlajka

V rámci plnění úkolu z projektu RECYKLOHRANÍ, do kterého je naše škola zapojena, jsme vyráběli Ekologickou vlajku s tématem evokujícím zpětný odběr elektrozařízení na naší škole. Do plnění úkolu se zapojili jak žáčci z mateřské školy, tak i žáci oddělení družiny  1. stupně a žáci 2. stupně v rámci předmětu výtvarná výchova.  Ve spolupráci se svými učitelkami vytvořili žáci velmi zajímavá díla, která byla prezentována i veřejnosti na budově školy a na školním hřišti v rámci připomenutí Dne Země. Fotografie vlajek byly odeslány ke  zhodnocení a doufáme v zajímavý příděl bodů na naše bodové konto od pořadatelů RECYKLOHRANÍ.