Košíkářské muzeum a výchovný koncert

03.05.2012 16:46

Dne 25. dubna se děti z prvního stupně zúčastnily dvou zajímavých akcí : jednak navštívily košíkářské muzeum v Morkovicích, kde se seznámily s historií košíkářského řemesla v našem regionu a měly možnost zhlédnout množství pěkných výrobků, jednak byly účastny pěkného výchovného koncertu ZUŠ. Cesta zpět do Litenčic byla pro mnohé jistě napínavá, neboť se všichni, vyjma těch nejmenších, vydali pěšky lesem. Všichni ale dorazili v pořádku a jistě se těší na podobné kulturně - turistické akce.