Krakov - Vělička

05.03.2013 13:06

Dne 14. června pořádá škola vlastivědnou exkurzi Krakov - Vělička. Na programu bude prohlídka solného dolu ve Věličce a prohlídka částí Krakova - hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála, řeka Visla, kostel sv. Ondřeje, Rynek Glowny, Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel sv. Vojtěcha, Floriánská brána……. Odjezd od školy je v 5:20 a návrat je plánován asi ve 24 hodin. Cena je 780 Kč. Vzhledem k tomu, že škola má rezervováno pouze 15 míst doporučujeme rychlé jednání při přihlášení. Garantem akce je Mgr. Pavel Krejčiřík