Krakow

15.06.2018 17:53

V úterý 5. června se vydal výběr žáků 2. stupně naší základní školy spolu s žáky ZŠ Břest na poznávací exkurzi do Krakowa. Tuto exkurzi, jako již tradičně, organizoval pan Pavel Kočí. Po dlouhé cestě s několika zastávkami jsme dorazili do sluncem vyhřátého, nejnavštěvovanějšího města Polska Krakowa. Program exkurze byl zaměřen na středověký Krakow. Všichni jsme zvládli bez větších problémů procházku s poutavým odborným výkladem. Vedla od nábřeží Visly kolem draka na hrad Wawell. Prošli jsme si katedrálu sv. Václava a po namáhavém výstupu po řadě schodů, jsme si mohli pro splnění přání sáhnout na zvon Zikmund. Uličkami starého města se zastávkou na Jagellonské univerzitě, jsme se propracovali až na Rynek Glowny s unikátní tržnicí Sukiennice. Jakmile zazněl u Barbakanu pokyn k rozchodu, nožičky jako zázrakem přestaly bolet a žáci se rozprchli za nákupy dárků pro své nejbližší. Na čas k ukončení návštěvy Krakowa nás upozornily „hejhalice“, vyhrávající z věže Mariánského kostela.