Lekce o intimitě

09.12.2017 18:33

Žáci 8. a 9. ročníku ve středu 6. prosince využili nabídky SZŠ Kroměříž a zúčastnili se edukačního programu " Lekce o intimitě ". V rámci něho se na úvod seznámili s anatomií a fyziologií pohlavního ústrojí, s pohlavním dospíváním. Dále absolvovali oddělené přednášky – chlapci z oboru urologie MUDr. Chmelaře a děvčata přednášku z oboru gynekologie a porodnictví MUDr. Řezníkové. Závěrem si vyslechli všichni psycholožku Mgr. Glotzmannovou s besedou na téma „ Holky z Venuše a kluci z Marsu." Všechny získané informace využijí v hodinách přírodopisu a doufám, že především v praktickém osobním životě.