Matematický klokan

11.04.2015 18:02

Dne 20. března se naše škola zapojila do celostátní matematické soutěže Klokan. Jedná se o netradiční matematické a logické úlohy, k jejichž řešení žáci více než naučené znalosti musí projevit chuť vyřešit nelehkou úlohu do konce, mnohdy originálním přístupem a vlastní úvahou. Někteří žáci se do řešení pustili s nemalým nadšením, a přestože nedosáhli na rekordy z minulých roků, dostali se na úspěšné pozice. Jmenujme první tři místa v každé kategorii: kategorie Cvrček (2. a 3. roč.) – Adam Kochaníček, Jana Soukupová, Anna Ochmanová; kategorie Klokánek (4. a 5. roč.) – Petr Ochman, Lukáš Mimochodek, Dominik Seitl; kategorie Benjamín (6. a 7. roč.) – Zuzana Hetmánková, Pavel Měrka, Vojtěch Vašina; kategorie Kadet (8. a 9. roč.) – Klára Župková, Věra Adamčíková, a o třetí místo se dělili Michal Úlehla a Pavel Zavadil. Všem zúčastněným žákům patří blahopřání k dosaženým výsledkům a pochvala za snahu a ochotu vrhnout se do řešení úloh nad rámec běžného učiva.