Mimořádné události

23.06.2014 21:31

V pátek 20. června proběhl na naší škole projektový den „ Ochrana osob za mimořádných událostí“. Ten je realizován každoročně jako povinná součást školního vzdělávacího programu. Jeho cílem je seznámit žáky s chováním při nenadálých událostech, jako je např. povodeň, požár, havárie s únikem nebezpečných látek apod. S tímto úkolem nám pomohli hasiči z HZS Zlínského kraje - stanice Morkovice. Závěrem jsme si pod jejich dozorem vyzkoušeli cvičný požární poplach. Dále jsme se prakticky seznámili se zásadami první pomoci.  Na závěr byly znalosti získané v tomto dni prověřeny u žáků 2. stupně testem,           u mladších dětí formou cílených otázek a kresbou s danou tematikou.