Olympiad of English Language 2013

08.02.2013 17:23

Čtvrtek 31. 1. 2013 byl v naší škole slavným dnem. V dopoledních hodinách obdrželi všichni žáci výpis z pololetního vysvědčení a odpoledne propuklo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnili se žáci druhého stupně od 6. do 9. ročníku, vesměs se jednalo o tři nejlepší z třídních kol. Šestý ročník reprezentovali Petr Valach, Nikola Žižlavská a Andrea Oplustilová. Za sedmý ročník bojovali Aneta Mischeková, Lukáš Rachtava a překvapivě Michal Úlehla. Z osmého ročníku se zúčastnili Anna Štěrbová, Petr Valach a Kamil Drábek. Za devátý ročník byli nominováni Kristýna Hrabalová, Aneta Zapletalová a Vendula Vašíčková. Žáci se pár větami představili a pohovořili o svých zálibách a členech své rodiny. Dále se věnovali konverzačnímu tématu, které si vybírali z dvanácti tematických okruhů (Family, home and family life, House and home, My town or village, Shops, shopping and sevices, Daily routine and daily programme, Leisure time, hobbies and pastime activities, sports and games, Clothes and fashion, Food and meal at a restaurant, Education and language studies, Gong on holiday, tourism, sightseeing, travel and transport, Seasons of the zdar, weather and enviroment). Na závěr jako třešnička na dortu žáky čekal popis obrázku. Všichni soutěžící obstáli se ctí. Bylo znát, že přípravě věnovali spoustu času. Za odvahu a zodpovědný přístup k soutěži každý žák obdržel sladkou odměnu. Bohužel ne každý se může stát vítězem. Odborná porota složená z vyučujících anglického jazyka, a to Mgr. Radomíry Kořenkové a Ing. Martiny Mlčochové, rozhodla takto: na třetím místě se umístil žák osmého ročníku Kamil Drábek, druhé místo obsadila žákyně sedmého ročníku Aneta Mischeková a absolutní vítězkou se stala žákyně devátého ročníku Kristýna Hrabalová. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme spoustu úspěchů ve studiu a dalších soutěžích. Poslední jmenovaná se stala nejen vítězkou školního kola, ale postoupila také  do okresního kola Olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo 5. února a kde naši školu  úspěšně reprezentovala. Děkujeme!