Olympiad of English Language 2015-2016

02.12.2015 18:49

 

   Středa 25. 11. 2015 byla v naší škole slavným dnem. Odpoledne propuklo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Zúčastnili se žáci druhého stupně od 6. do 9. ročníku, vesměs se jednalo o dva nejlepší z třídních kol. Šestý ročník reprezentovali Denisa Parolková a Dominik Seitl. Za sedmý ročník bojovali Zuzana Hetmánková a Vojtěch Vašina. Z osmého ročníku se zúčastnili Veronika Spilková a Vladimír Mlčoch. Za devátý ročník byly nominovány Petra Nezdařilová a Andrea Oplustilová.

   Žáci se pár větami představili a pohovořili o svých zálibách a členech své rodiny. Dále se věnovali konverzačnímu tématu, které si vybírali z dvanácti tematických okruhů (My town / village / country, My day - daily routine, daily programme, Shopping, shops, Animals and pets, My family and family life, Hobbies and sport, School, languages studies, My house, my flat, My best friend, My favourites (books, films, theatre, arts, music, PC games …), Travelling, going on holidays, sightseeing).

   Všichni soutěžící obstáli se ctí. Bylo znát, že přípravě věnovali spoustu času. Za odvahu a zodpovědný přístup k soutěži každý žák obdržel sladkou odměnu. Bohužel, ne každý se může stát vítězem. Odborná porota složená z vyučujících anglického jazyka, a to Mgr. Radomíry Kořenkové a Ing. Martiny Mlčochové, rozhodla takto: na třetím místě se umístil žák šestého ročníku Dominik Seitl, druhé místo obsadila žákyně osmého ročníku Veronika Spilková a absolutní vítězkou se stala žákyně devátého ročníku Andrea Oplustilová. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme spoustu úspěchů ve studiu a dalších soutěžích. Děkujeme!