Olympiáda v AJ

01.12.2016 21:34

Olympiad of English Language 2016/2017

 

Čtvrtek 24. 11. 2016 byl v naší škole slavným dnem. Odpoledne propuklo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Zúčastnili se ho žáci druhého stupně od 6. do 9. ročníku, vesměs se jednalo o dva či tři nejlepší z třídních kol. Šestý ročník reprezentovali Klára Munclingerová, Kateřina Vašinová a Petr Ochman. Za sedmý ročník bojovali Lukáš Mimochodek a Dominik Seitl. Z osmého ročníku se zúčastnili Zuzana Hetmánková, Lucie Vaňharová a Vojtěch Vašina. Za devátý ročník byli nominováni Veronika Spilková a Vladimír Mlčoch.

Žáci se pár větami představili a pohovořili o svých zálibách a členech své rodiny. Dále se věnovali konverzačnímu tématu, které si vybírali z dvanácti tematických okruhů (My town / village / country, My day - daily routine, daily programme, Shopping, shops, Animals and pets, My family and family life, Hobbies and sport, School, languages studies, My house, my flat, My best friend, My favourites (books, films, theatre, arts, music, PC games …), Travelling, going on holidays, sightseeing).

Všichni soutěžící obstáli se ctí. Bylo znát, že přípravě věnovali spoustu času. Za odvahu a zodpovědný přístup k soutěži každý žák obdržel sladkou odměnu. Bohužel, ne každý se může stát vítězem. Odborná porota složená z vyučujících anglického jazyka, a to Mgr. Radomíra Kořenková a Ing. Martina Mlčochová, rozhodla takto: na třetím místě se umístila žákyně  osmého ročníku Lucie Vaňharová a žákyně  devátého ročníku Veronika Spilková, druhé místo obsadil žák osmého ročníku Vojtěch Vašina a absolutním vítězem se stal žák devátého ročníku Vladimír Mlčoch. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme spoustu úspěchů ve studiu a dalších soutěžích.