Olympiáda v anglickém jazyce

29.11.2017 15:42

Dne 22. listopadu 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. Soutěžilo se v komunikačních dovednostech na zadané téma, které vychází z obvyklých, každodenních situací, např. škola, mé město, svátky a oslavy, volný čas, prázdniny a dovolená nebo plány do budoucna. Vždy se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Naši žáci nepochází z bilingvních rodin a ve většině případů nemají možnost komunikovat v daném jazyku i mimo jazykovou výuku, přesto někteří dokázali velmi pěkně pohovořit na zadané téma a obhájit slušnou jazykovou úroveň. V letošním roce se umístili:

na prvním místě Vojtěch Vašina,

na druhém místě Zuzana Hetmánková, oba z 9. roč. a

na třetím místě Dominik Seitl z 8. roč.

 

Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům velké blahopřání.