Osvětim 2014

16.11.2014 11:06

Dne 7. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi. Návštěva tohoto místa se stává pro naše žáky pomalu, ale jistě tradiční a to jednak z důvodu propojení s výukou dějepisu v nejvyšším ročníku, ale především proto, že zdejší muzeum v původním vyhlazovacím táboře je natolik působivé a výmluvné, že by mělo přispět k uvědomění si hrůz, které také přinesla 2. světová válka. Zážitek je to sice neveselý, ale rozhodně potřebný a důležitý.