Osvětim

23.10.2013 18:30

Ve čtvrtek 17. října 2013 jsme se s žáky 9. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do místa jednoho z největších zločinů Evropy. Jen pár kilometrů od polského městečka Osvětimi se nachází bývalé koncentrační a vyhlazovací tábory Osvětim-Auschwitz a Březinka-Birkenau, zřízené německými nacisty během 2. světové války. Budovy dnes slouží jako muzeum fotografií a pozůstalostí po obětech. Procházeli jsme jednotlivými objekty a nevěřícně, s hrůzou jsme sledovali podmínky, ve kterých byli lidé nuceni ,,přežívat“ a otročit. Celému místu vládla atmosféra utrpení, bolesti a smrti, ponurá nálada padla na každého z nás. Když jsme toto děsivé místo opouštěli, nebylo nám lehko, ani do smíchu. Z toho, co mohl člověk člověku udělat. Nevinní lidé umírali, bez práva, bez sebemenší naděje na záchranu. A i ti, kteří byli z Osvětimi po válce osvobození, nedokázali s takovými vzpomínkami žít. Nesmíme na ně zapomenout, protože pokud zapomeneme, jako bychom je nechali zemřít ještě jednou.