Planetárium a výstava korunovačních klenotů

11.04.2015 18:07

      Dne 31. března jsme spolu s žáky 8. a 9. ročníku vyrazili do Brna. Přes nepřízeň počasí nás čekal nadmíru zajímavý program.

   Nejprve jsme navštívili výstavu korunovačních klenotů v Letohrádku Mitrovských, který jako první kulturní památka v ČR představila v souvislosti s blížícím se 700. výročím od narození krále a císaře Karla IV. (v r. 2016) mistrovské repliky klenotů, ale i listin, pečetí a knih (z majetku Moravského zemského archivu) a mnoho dalších tematických exponátů z období vlády Karla IV. – např. volné kopie středověkých zbraní, oděvů a obuvi nebo 3D modely – socha vladaře, hrad Karlštejn… A především pak již jmenované mistrovské repliky korunovačních klenotů, jejichž autorem je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II. nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Na mnohasethodinové realizaci  poctivé zlatnické práce (královské i císařské koruny, potažmo dalších klenotů) se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Na výstavě byly k vidění také práce žáků a studentů, kteří zhotovili vskutku originální  korunovační klenoty, například čokoládové, nebo háčkované.

Další částí programu byla návštěva Planetária. Program s názvem Astronaut začal v digitáriu pod noční oblohou. V doprovodu moderátora jsme se seznámili s nejjasnějšími hvězdami, nejnápadnějšími souhvězdími a s planetami naší Sluneční soustavy. V další části programu jsme se odpoutali od zemského povrchu a na palubě raketoplánu se vydali do hlubin vesmíru. Prozkoumali jsme družice na oběžné dráze planety Země i Mezinárodní kosmickou stanici. Nahlédli jsme také dovnitř astronautova těla a viděli jsme nácvik stavu beztíže, rychlou centrifugu i nepříjemné přetížení.

Program dne byl přínosem nejen pro výuku dějepisu, ale rovněž fyziky a také biologie - pohledem do útrob lidského těla při extrémním zatížení. Příjemnou odměnou za celodenní proměnlivé počasí, které vystřídalo snad všechny svoje podoby, se nám ukázalo  sluníčko a doprovázelo nás při zpáteční cestě domů.