Plenární schůze OSR

14.09.2011 15:50

Dne 15. září 2011 v 15.00 se na naší škole uskuteční plenární schůze Občanského sdružení rodičů, na které vás touto cestou zveme . Budete mít možnost dozvědět se více informací o chodu naší školy v novém školním roce, seznámit se s hospodařením OSR, nabídkou zájmové činnost a dalšími záležitostmi.