Plenární schůze Spolku rodičů

06.09.2018 21:14

Zveme všechny rodiče na plenární schůzi Spolku rodičů spojenou s úvodními třídními schůzkami. Akce se koná dne 11. září 2018 v 15 hodin v hudebně školy.

Program : - seznámení s aktivitami školy v novém školním roce, přehled kroužků

               - vyhodnocení dotazníku rodičů a žáků školy týkajícího se klimatu ve škole / psycholožka ZŠ Mgr. Michaela Pličková /

               - přehled hospodaření SR, způsoby čerpání finančních prostředků

               - schválení příspěvku do pokladny SR

               - informace ohledně stravování ve školní jídelně

               - další náměty a témata z řad rodičů

Účast na této schůzce je důležitá. Těšíme se na Vás!