Pobyt ve Velké Británii

30.11.2015 16:42

   V období 1. 11. – 8. 11. 2015 se žáci převážně druhého stupně zúčastnili jazykového pobytu ve Velké Británii. Na týden se tak pro 40 žáků naší školy stalo domovským městem devadesátitisícové Torquay na pobřeží Atlantského oceánu. Po jednodenní cestě napříč Evropou, zdoláním průlivu La Manche byli všichni ubytováni v rodinách. V následujících dnech pak rozděleni podle úrovně jazykových dovedností a znalostí do 3 skupin se žáci účastnili dopolední výuky v jazykové škole LAL.

   Každá skupina žáků pracovala se svým učitelem a probírala témata žákům blízká a pro ně zajímavá, z každodenního života, zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, doprovázená cvičeními na rozvoj poslechových dovedností, slovní zásoby a na gramatickou správnost. Byla probírána tradiční, praktická témata, ve kterých se žáci učili „živý jazyk“ jako My Home, Travelling, My profile, My family, Leisure and Lifestyle, Sports, Hobbies, Music, Films. Žáci se v tomto prostředí cítili velmi dobře a byli příjemně naladěni přijímat nové jazykové zkušenosti.

   Jelikož se jednalo také o poznávací zájezd, každý den byl navíc okořeněn zajímavým výletem po místech, která jsou charakteristická pro daný region.

 

·         Babbacombe Model Village - miniaturní svět modelů představující např. anglickou vesnici, železnici, obchodní centrum, přístav, atd.

·         Exeter - hlavní město Devonu s překrásnou anglikánskou katedrálou sv. Petra, radnicí a Parliament Street (nejužší ulicí na světě)

·         Plymouth – přístav, který sehrál důležitou úlohu v historii, National Marine Aquarium – největší britské akvárium s podmořským světem

·         Celodenní výlet do Eden Project – unikátní atrakce postavená v Cornwallu, představující uvnitř umělých biomů vegetaci tropického, subtropického a mírného pásma

·         Národní park Dartmoor – oblast mokřin s vřesovišti a dramatickým anglickým  počasím, typická devonská vesnička Widecombe s katedrálou (Cathedral of the Moors)

  

   Na zpáteční cestě domů jsme navíc zařadili osmihodinovou prohlídku Londýna, při které jsme navštívili Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, China Town. Vrcholem pro všechny byla návštěva a jízda na London Eye.

 

   Z reakcí všech účastníků bylo již na zpáteční cestě patrné, že vzdělávací pobyt splnil naše očekávání a především všichni se bezpečně a ve zdraví vrátili domů.