Podzámecká zahrada a návštěva radnice

26.06.2011 20:37

 Se školním rokem 2010 - 2011 se děti z 1. ročníku rozloučily výletem do Kroměříže. První zastávka byla na zdejší radnici. Děti přivítala paní starostka. Paní matrikářka všechny pozvala do obřadního sálu a vyprávěla o tom, jak probíhá vítání občánků a svatební obřad. Děti si měly možnost prohlédnout knihy, do kterých se zapisují novorozenci, zahrát si na zdejší varhany, anebo třeby potěžkat misku na svatební prstýnky a prohlédnout si dárky, které dostávají novomanželé. Nejvíc se však líbila obrovská starodávná kniha, do které se dříve zapisovali novorozenci. Všichni chtěli zkusit, jak je těžká. Děti byly pochváleny a bylo jim za odměnu umožněno sejít po schodech, po kterých scházejí novomanželé při svatbách.

   Přes Velké náměstí se všichni vydali do Podzámecké zahrady. Děti si zde prohlédly krásné stromy i květiny, nakrmily zvířátka, proběhly se po cestičkách a nakonec si pochutnaly na výborné zmrzlině. 

   Výlet se všem moc líbil.