Polární oblasti a Izrael

13.11.2011 16:48

Dne 1. listopadu nás navštívil cestovatel pan Mgr. Pavel Macků Ph.D. z Brna a postupně s ním proběhly tři zajímavé besedy: pro žáky 1. stupně beseda o polárních oblastech, doplněná  pohádkou / Polar /, pro žáky 6. a 7. ročníku povídání o polárních oblastech a jejich dobyvatelích a nakonec pro 8. a 9. ročník setkání se vzdáleným státem Izrael / Izrael /