Pověsti našeho regionu

29.05.2013 21:14

Dne 29.5. se naši žáci, tentokrát 7. ročníku, vypravili opět do Knihovny Kroměřížska, aby se dozvěděli něco o pověstech obecně a také o pověstech našeho regionu. Vyzkoušeli si rozlousknout záhadu erbů v souvislosti s heraldickými pověstmi a rozšířili si své znalosti v oblasti členění pověstí / regionální, historické, démonické / a také se seznámili s některými jejich autory. Prostředí knihovny je velmi příjemné a to nejen k četbě, ale také k pohodlné relaxaci. Jistě jsme zde nebyli naposledy.