Preventivní program - hudební vystoupení

21.01.2016 17:52

V rámci naplnění úkolů vycházejících z Preventivního programu ZŠ Litenčice se v pondělí 18. ledna uskutečnil v naší škole hudební výchovně -vzdělávací program.  Pro 1. stupeň s tématy zaměřenými na prevenci šikany a kyberšikany, s podporou volnočasových aktivit a zdravého pohledu na svět bez alkoholu , tabáku a drog. Program tvořil průřez z tvorby domácích i světových autorů, oblíbené dětské a pohádkové hity. Žáci 2. stupně absolvovali program s názvem „ Drogy, média a (rocková) hudba.“ Tento byl zaměřen na prevenci užívání drog, alkoholu a varování před dalšími rizikovými fenomény jako jsou média, násilí, civilizační choroby. Propaguje i volnočasové aktivity a zdravý pohled na svět. Toto vše na pozadí skutečných životních příběhů známých osobností hudebních skupin  českých i zahraničních. Program Jiřího Klemsy a Markéty Doleželové se dětem i učitelům velmi líbil. Děti si společně, pokud měly chuť, zatančily i zazpívaly. Těšíme se na případné další setkání!!