Preventivní program PIS

01.04.2014 17:18

Ve čtvrtek 27. března u nás ve škole proběhly v rámci plnění Minimálního preventivního programu naší školy tři preventivní programy. Byly realizovány v rámci spolupráce s Preventivní informační skupinou KŘ POLICIE Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž a její pracovnicí Ing. Barborou Balášovou.

Jako první to byl program „Policista je náš kamarád“ pro děti 2. ročníku, poté téma „Bezpečné chování“ pro 5. ročník a na závěr „Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži“, kde cílovou skupinou byli žáci 8. ročníku.

Žáci se při těchto besedách dozvěděli řadu nových a především pro ně prakticky využitelných informací z oblasti preventivního chování.