Preventivní program

22.03.2016 20:42

I v tomto školním roce u nás ve škole proběhly v rámci plnění Preventivního programu naší školy tři preventivní programy. Byly realizovány v rámci spolupráce s Preventivní informační skupinou KŘ POLICIE Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž a její pracovnicí Ing. Barborou Balášovou.

Jako první to byl program „Policista je náš kamarád“ pro děti 2. ročníku, poté téma „Bezpečné chování“ pro 5. ročník a na závěr „Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži“, kde byli cílovou skupinou žáci 8. ročníku.

Žáci se při těchto besedách dozvěděli řadu nových a především pro ně prakticky využitelných informací z oblasti preventivního chování.