Preventivní programy SVP

22.04.2014 16:21

V rámci prevence patologických jevů proběhly v úterý 15. dubna na naší škole preventivní programy pracovnic SVP Kroměříž Bc. Chytilové a paní Pížové.

Žáci 4. až 9. ročníku si na nich doplnili informace získané v hodinách rodinné výchovy. Děti 4. a 5. ročníku se věnovaly „Problematice rasismu a xenofobie“, šesťáci a sedmáci si vyslechli „Základní informativní program o šikaně“ a pravidla pro „Bezpečné užívání internetu“ si osvěžili žáci 8. a 9. ročníku.

Věřím, že si žáci z těchto besed odnesli řadu cenných informací.