Příběhy našich kronik

21.04.2014 10:10

Ve středu 16. dubna k nám do školy přijeli na návštěvu členové akční skupiny Hříběcí hory s velmi zajímavou interaktivní akcí Příběhy našich kronik. Děti měly možnost vidět na vlastní oči jedinečný knihtisk a vyzkoušet si, jak se tvořily první knihy, ale i tisky erbů či jiných motivů. Prostřednictvím vypravěčského umu

a bezprostředního vystupování pana Romana Prokeše se přítomní dozvěděli některá jména a fakta z historie písma, materiálů, které se používaly při psaní a dějin knihtisku jako takového. Rovněž jim předvedl, jak vypadá opravdu úhledný rukopis. Byla příležitost i k nahlédnutí do našich regionálních kronik a zjistit tak zajímavé informace o jejich vzniku a významu. Akce byla určena nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti.